Kategórie

Príklad titul.

Príklad textu.

Technologická

Naše zariadenie využíva najnovšie technológie pre spracovanie obrazu a rozhlasové vysielanie.

Rádiové moduly sú založené na digitálne frekvenčný syntézy a laditeľné filtre, ktoré poskytujú vysokú stabilitu, adresnosti a zvuky odolnosť

Naše projekty predchádza návrhy inštalačných firiem a koncových užívateľov alebo prieskumy trhu.

Všetky výrobky sú testované vo výrobnom procese na odstránenie porúch.

Používame iba značkové komponenty, zaručuje jeho dlhú a bezproblémovú prevádzku.
 
   technologia-transmisja-av-link

       

Naše výrobné partneri: